SOM UNA NOVA ASSOCIACIÓ

Tots hem sentit les paraules patrimoni, herència, fortuna, propietat, heretat, renda .... i totes fan referència al conjunt de béns que algú hereta dels seus ascendents. Però hem de pensar que la paraula patrimoni no només abasta els béns que tenim cada un de nosaltres, sinó que també hi ha un conjunt de béns amb un valor natural, artístic, històric, científic o tècnic i etnològic que tenen un valor excepcional des del punt de vista de la història de l'art, de la ciència i de la cultura que ens pertanyen a tots.

Perquè recapacitem, anem a donar-vos exemples del que anomenem béns:

1.1.- Considerem béns immobles: ponts, molins, esglésies, masies, fotografies, objectes tradicionals, indumentària, etc.

1.2 .- Considerem béns mobles: objectes de diferent cronologia, de diversa utilitat i procedència molt variada: estris de cuina, objectes agrícoles i ramaders, mobiliari popular, aixovar domèstic, instruments musicals, mesures de pes i capacitat, etc.

1.3 .- Considerem béns immaterials: les creacions, coneixements i pràctiques representatives de la cultura general (receptes de cuina, contes, cançons, balls i festes tradicionals) etc.

QUANTS BÉNS! Doncs tots aquests béns pertanyen a tots els ciutadans de cada municipi o entitat (provincial, estatal) i estan destinats a l'aprofitament dels seus veïns.

Igual que cuidem el nostre patrimoni particular hem de tractar amb respecte, mantenir i tenir cura aquests béns que hem heretat a través de generacions. Perquè prenguem consciència i adonar-nos del potencial que tenim en tots els nostres pobles, la Universitat Jaume I, ha posat en marxa el programa d'Extensió Universitària, en àrees rurals, per a la recuperació i la posada en valor del patrimoni cultural dels nostres pobles.


Per dur a terme aquest projecte, abans cal aprendre una metodologia, sense uns coneixements previs no podriem treballar. Hi ha unes xarxes de col.laboració i trobades amb els diferents pobles de la província de Castelló que com nosaltres estan tutoritzats en el projecte Patrimoni: Salsadella, Pina de Montalvo, Montán, San Vicente de Piedrahita, Sot de Ferrer, Teresa, ...

Unes quantes persones de Sant Rafel i El Castell hem creat un grup que amb una mica de temps lliure, una bona relació, harmonia i ganes de treballar pretenem fer el possible per salvaguardar el nostre patrimoni cultural. Des de juliol de 2006 venim reunint periòdicament i intentant aprendre tot el relacionat amb aquest tema. Hem assistit a cursos, tallers, jornades, ... i ha estat aquest mes de maig quan ens hem constituït com a Associació. Associació que anomenem GRUP DE CATALOGACIÓ DELS TAULONS, a l'empara de la Llei Orgànica 1 / 2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, no tenint ànim de lucre.


El nostre àmbit d'territorial l'hem marcat en qualsevol territori de l'Estat, ja que el nostre treball supera el territori d'una sola Comunitat Autònoma.

Els fins que ens hem proposat són molt extensos, però esperem amb temps acabar-los.

Com a eina per dur a terme la comesa es proposa: la catalogació. Elaborar un catàleg patrimonial dels elements a protegir és el nostre principal objectiu, que ampliem amb la difusió del nostre treball, i si podem, elaborar material didàctic.

Voliem tenir el projecte encaminat abans de associar-nos i donar-nos a conèixer al poble. Ara que ja hem publicat una fitxa i estem pendents (a principis de juliol) que surti la segona creiem que és el moment oportú.

El fet de viure a la vora del riu Sénia i que aquest hagi format part de les nostres vides, va fer que prenguerem el nom. Per a la gent gran és evident sentir la paraula TAULONS, per als més joves serà convenient explicar: antigament davant la inexsistencia del pont actual la comunicació de Sant Rafel i del Castell es feia pel mig del mateix riu. Existien dos passos destinats a aquest fi: el pas dels carros i el pas dels taulons. Quan baixa l'aigua, més vegades que ara, es posaven els taulons perquè la gent a peu pogues creuar.

També el riu marca el nostre primer projecte, que era el que compartien els dos pobles? Evidentment els ponts. Aquests són quatre: el pont Molí La Roca, el del Molí Bordales, el de Sant Rafel, i el del Molí l'Om.

Les fitxes que hem confeccionat són dos: la del pont del Molí La Roca (publicada Memòria Viva-Publicació del projecte Patrimoni- de Extensió Universitaria de l'UJI) i la propera la del pont Molí Bordales. Treball més ardu ens espera en el següent pont de "Puente economico sobre el río Cenia en San Rafael del Río".

Volem col.laborar com a entitat formant part activa del discórrer de la vida del poble i comarca, participar en les festes, exposicions, etc ...

Fent una gestió que ens pugui expandir, hem realitzat altres tipus d'activitats com ha estat:
  • la participació en un concurs literari i un altre fotagráfic.
  • Recentment hem participat presentant el nostre projecte en la "VII TROBADA D'ENTITATS I ASSOCIACIONS CULTURALS DE LES COMARQUES de la diòcesi de Tortosa [Terres de l'Ebre, Priorat, Franja; Maestrat i Ports] a La Sénia durant la Jornada L'Aprofitament dels recursos naturals i la seva gestió patrimonial. Després de dinar al restaurant Antic Molí, realitzem una visita al Molí Hospital. Vam poder veure els diferents molins allà albergats (fariner, paper ,....) i visitar les dependències

  • . El 22 de maig anàrem a Badalona al RECERCAT, Jornades de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, que se celebren anualment en el marc dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. Organitzat per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU-Fundació privada de Centres d'Estudis de Parla Catalana). A la Rambla de Badalona havia una carpa per als participants, distribuïts en àmbits territorials: País Valencià, Girona, Catalunya del Nord, l'Alguer, Lleida, Terres de l'Ebre ,.... En els estand es van exposar les publicacions, díptics, panells de 47 entitats, després de repartir els torns per atendre els visitants (nosaltres vam estar de les 12:45 a 14 h.) vam poder anar a diferents taules rodones i exposicions. Posteriorment vam menjar tots junts ia les 17:30 vam visitar el Patrimoni romà.